Home

Lékaři, stomatologové a farmaceuti

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Náhled: Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

ISSN: 1214-9888 (1211-8230)
Stran: cca 150 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962.

Publikované údaje jsou čerpány z „Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů“. Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí). Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Zpráva je zpracována na podkladě dat získaných z hlášení poskytovatelů zdravotních služeb. Shrnuje data z výkazů E (MZ) 2-01, E (MZ) 3-01 a E (MZ) 4-01

Zpráva je zpracována na podkladě dat získaných z hlášení poskytovatelů zdravotních služeb. Shrnuje data z výkazů E (MZ) 2-01, E (MZ) 3-01 a E (MZ) 4-01

V České republice bylo k 31. 12. 2013 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 38 776 aktivních lékařů, 7 426 aktivních zubních lékařů a 6 383 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy‑lékařky 21 133, zubní lékařky 4 851 a farmaceutky 5 308.

V České republice bylo k 31. 12. 2012 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 38 624 aktivních lékařů, 7 461 aktivních zubních lékařů a 6 327 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy‑lékařky 21 006, zubní lékařky 4 873 a farmaceutky 5 250.

V České republice bylo k 31. 12. 2011 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 38 171 aktivních lékařů, 7 429 aktivních zubních lékařů a 6 222 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy-lékařky 20 675, zubní lékařky 4 872 a farmaceutky 5 158.

V České republice bylo k 31. 12. 2010 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 37 661 aktivních lékařů, 7 263 aktivních zubních lékařů a 6 061 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy lékařky 20 236, zubní lékařky 4 781 a farmaceutky 5 007.

V České republice bylo k 31. 12. 2009 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 37 351 aktivních lékařů, 7 092 aktivních zubních lékařů a 5 915 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy-lékařky 19 987, zubní lékařky 4 666 a farmaceutky 4 836.

V České republice bylo k 31. 12. 2008 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 36 921 aktivních lékařů, 6 974 aktivních zubních lékařů a 5 861 pracujících farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy lékařky 19 575, zubní lékařky 4 596 a farmaceutky 4 776.
V České republice bylo k 31. 12. 2007 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 36 815 aktivních lékařů, 6 948 aktivních zubních lékařů a 5 785 pracujících farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy lékařky 19 413, zubní lékařky 4 590 a farmaceutky 4 707.
V České republice bylo k 31.12.2006 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 36 595 aktivních lékařů, 6 933 aktivních zubních lékařů a 5 842 pracujících farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy lékařky 19 192, zubní lékařky 4 585 a farmaceutky 4 741.