Home

Potraty

Potraty

Náhled: Potraty

ISSN: 1210-8642, (0862-5743)
Stran: cca 95 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960, od roku 1995 v česko-anglické verzi.

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2013 došlo k nepatrnému snížení absolutního počtu potratů, z 37 734 v roce 2012 na 37 687 v roce 2013. Počet samovolných potratů se zvýšil o 192 případů na 13 708 potratů. Uměle bylo v roce 2013 přerušeno 22 714 těhotenství, z toho 4 350 ze zdravotních důvodů. Miniinterrupce představovaly 72,4 % všech uměle ukončených těhotenství. V roce 2013 je podstupovaly zejména ženy svobodné, ženy se středoškolským vzděláním a ženy se dvěma dětmi. Cizinky se na celkovém počtu potratů podílely 5,8 %, celkem bylo evidováno 2 171 potratů cizinek.

V roce 2012 se celkový počet potratů snížil na 37 734. Snížil se i počet samovolných potratů z 13 637 na 13 516 a představoval tak 35,8 % ze všech potratů v roce 2012. Do 8. týdne těhotenství proběhlo stejně jako v loňském roce 72 % potratů. Počet umělých přerušení těhotenství se také oproti minulému roku snížil na 23 032. Ženy, které podstoupily v roce 2012 miniinterrupci, byly nejčastěji svobodné, středoškolačky a ženy se dvěma dětmi. Potraty cizinek představovaly 6,2 % ze všech potratů.

V roce 2011 se celkový počet potratů snížil na 38 864. Snížil se i počet samovolných potratů z 13 981 na 13 637 a představuje 35,1 % ze všech potratů. 72 % potratů proběhlo stejně jako v loňském roce do 8. týdne těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se nepatrně zvýšil na 24 055. Mezi ženami, které žádaly o miniinterrupci, bylo nejvíce žen svobodných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 6,6 % ze všech potratů.

V roce 2010 se celkový počet potratů snížil na 39 273. Snížil se i počet samovolných potratů z 14 629 na 13 981 a představuje 35,6 % ze všech potratů. 72 % potratů proběhlo v tomto roce do 8. týdne těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se snížil na 23 998. Mezi ženami, které žádaly o miniinterrupci, bylo nejvíce žen svobodných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 6,8 % ze všech potratů.

V roce 2009 bylo v České republice hlášeno 40 528 potratů, to znamená, že na tisíc žen fertilního věku (15-49 let) připadlo celkem 15,94 potratů. Z toho bylo 9,69 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,76 samovolných potratů připadajících na 1 000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
V roce 2009 se celkový počet potratů snížil na 40 528. Oproti roku 2008 se zvýšil počet samovolných potratů z 14 273 na 14 629 a představuje 36,1 % ze všech potratů. Téměř 72 % potratů proběhlo v tomto roce do 8. týdne těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se snížil na 24 636. Mezi ženami, které žádaly o miniinterrupci, bylo nejvíce žen svobodných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 7,5 % ze všech potratů.
V roce 2008 bylo v České republice hlášeno 41 446 potratů, to znamená, že na tisíc žen fertilního věku (15-49 let) připadlo celkem 16,35 potratů. Z toho bylo 10,16 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,63 samovolných potratů připadajících na 1 000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
Celkový počet potratů se v roce 2008 zvýšil na 41 446. Oproti roku 2007 se zvýšil počet samovolných potratů z 14 102 na 14 273 a představuje 34,4 % ze všech potratů. Téměř 73 % potratů proběhlo v tomto roce do 8. týdne těhotenství. Mezi ženami, které žádaly o interrupci, bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen bezdětných. Potraty cizinek představují 7,8 % ze všech potratů.
V roce 2007 bylo v České republice hlášeno 40 917 potratů, to znamená, že na tisíc žen fertilního věku (15-49 let) připadlo celkem 16,24 potratů. Z toho bylo 10,09 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,60 samovolných potratů připadajících na 1 000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
V roce 2007 se celkový počet potratů zvýšil na 40 917. Oproti roku 2006 se zvýšil počet samovolných potratů z 13 326 na 14 102 a představuje téměř 34,5 % ze všech potratů. V tomto roce proběhlo 73 % potratů do 8. týdne těhotenství. Mezi ženami, které žádaly o interrupci, bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen bezdětných. Potraty cizinek představují 6,5 % ze všech potratů.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihočeský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinkách s pobytem nad 90 dnů, které podstou-pily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se sta-tistickými údaji v časových řadách.
Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinky s pobytem nad 90 dnů, které podstoupily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se statistickými údaji v časových řadách.

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinkách s pobytem nad 90 dnů, které podstoupily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se statistickými údaji v časových řadách a údaji o hospitalizovaných ženách s diagnózou ze skupiny těhoten-ství končící potratem.
Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinkách s pobytem nad 90 dnů, které podstoupily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se statistickými údaji v časových řadách a údaji o hospitalizovaných ženách s diagnózou ze skupiny těhoten-ství končící potratem.

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Karlovarském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinky s pobytem nad 90 dnů, které podstoupily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu a věku ženy. Informace je doplněna grafy se statistickými údaji v časových řadách.

Liberecký kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Libereckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinky s pobytem nad 90 dnů, které podstoupily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se statistickými údaji v časových řadách.
Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Libereckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinky s pobytem nad 90 dnů, které podstoupily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se statistickými údaji v časových řadách.