Home

Praktičtí lékaři pro dospělé

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Primární péči o dospělou populaci zajišťuje v České republice téměř 5 200 lékařů, kteří svým více než 8 milionům registrovaným pacientům poskytli v uplynulém roce téměř 50 milionů ošetření (vyšetření). Preventivní prohlídky představují 4 až 5 % z celkového počtu vyšetření. Zajištění primární péče o dospělé pacienty je v České republice dlouhodobě stabilní, mezi kraji nejsou výrazné odchylky.
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací praktických lékařů (PL)a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů v letech 2000 - 2004. Na 1 PL připadá v průměru 1550 pacientů, kteří navštíví svého lékaře 6krát za rok. Počet dispenzarizovaných pacientů pro sledované nemoci pravidelně vzrůstá.
Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé, ženy a zubní lékaři) představují 52 % ze všech lékařů ambulantní péče. Zajištění obyvatelstva primární péčí se dlouhodobě nemění. Po zavedení kapitační platby za registrovaného pacienta se návštěvnost pediatrů ustálila na zhruba 7x za rok, u praktického lékaře pro dospělé na 6x za rok. Na 1 pediatra připadá v ČR v průměru méně než 1 000 registrovaných, na 1 lékaře pro dospělé méně než 1 600 registrovaných. Průměrný počet registrovaných žen na 1 gynekologa je nižší než 3 300, ve stomatologické primární péči připadá na 1 zubního lékaře zhruba 1 700 obyvatel. Za posledních 15 let se výrazně zhoršilo věkové složení praktických lékařů.
Praktičtí lékaři pro dospělé, pro děti a dorost, gynekologové, zubní lékaři. Věkové složení lékařů primární péče. Primární péče za všechny resorty, počet pacientů registrovaných na jednoho lékaře. Praktičtí lékaři v celkové ambulantní péči v letech 1990 až 2002.
Praktičtí lékaři (PL) pro dospělé, PL pro děti a dorost, PL gynekologové, PL zubní lékaři. Lékaři a jejich věkové složení. Počet ošetření na 1 lékaře a den, počet ošetření na 1 registrovaného pacienta, počet registrovaných pacientů na 1 lékaře.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Liberecký kraj

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v Libereckém kraji 204 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 714 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,6 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,7 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2012 v Libereckém kraji 199 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 753 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,6 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,4 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2011 v Libereckém kraji 191 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 776 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,6 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,2 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2010 v Libereckém kraji 193 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 738 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,7 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,6 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2009 v Libereckém kraji 197 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 682 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,7 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,5 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Moravskoslezský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2013. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů. 

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2012. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů. 

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2011. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů.