Home

Psychiatrie (obecně)

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

Psychiatrická péče

Náhled: Psychiatrická péče

ISSN: 1210-8588, (0862-5808)
Stran: cca 80 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1959.

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 2 % (tj. na 2 896 558 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 603 205 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (30 oddělení), v psychiatrických léčebnách (21 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (2 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 423 lůžek a zaznamenáno 59 385 hospitalizací.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 1 % (tj. na 2 833 944 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 578 413 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (21 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (2 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 648 lůžek a zaznamenáno 59 925 hospitalizací.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 5 % (tj. na 2 799 199 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o více než 12 %). Celkově bylo v roce 2011 ošetřeno 556 456 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (20 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (3 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 818 lůžek, z nich 434 bylo dětských. Celkem bylo zaznamenáno 59 169 hospitalizací.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 % (tj. na 2 665 547 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o necelá 3 %). Celkově bylo v roce 2010 ošetřeno 495 383 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.
Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení) a v psychiatrických léčebnách (20 zařízení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 850 lůžek, z nich 434 bylo dětských. Celkem bylo v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno 57 597 hospitalizací.
Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 % (tj. na 2 609 928 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu prvních ošetření (o necelé 4 %). Celkově bylo v roce 2009 ošetřeno 482 970 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (32 oddělení) a v psychiatrických léčebnách (19 zařízení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 936 lůžek, z nich 419 bylo dětských.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Hl. m. Praha

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Hlavním městě Praze v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Hlavním městě Praze v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.

Jihočeský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle dru-hu zdravotnického zařízení a dle území. Jsou také uvedeny údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle dru-hu zdravotnického zařízení a dle území. Jsou také uvedeny údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Jihočeském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a přehledu pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.

Jihomoravský kraj

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 4,3 %, tj. na 305 803 vyšetření. Nárůst 4,4 % byl zaznamenán u počtu léčených pacientů. Celkem bylo ošetřeno 71 542 pacientů: Psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 0,6 %, tj. na 293 201 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů, o 6,3 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 68 545 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.