Fast Information

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - subjektivní pocit zdraví

Autor: 
 
Číslo:
 16/05
Region:
 Česká republika
Rok:
 2005
 (0.18 MB)
Souhrn:
Aktuální informace o Celopopulační studii přináší informace o subjektivně vnímaném zdraví, tedy o tom jak respondenti různého věku a vzdělání, odlišné rodinné situace a ekonomického statutu sami vnímají a hodnotí své zdraví, bez ohledu na jejich reálný zdravotní stav.