Publications

Lůžková péče 2009

Lůžková péče
Region:
 Česká republika
Rok:
 2009
ISBN:
 978-80-7280-857-1
Souhrn:
Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích. Kapacitní údaje o úhrnném lůžkovém fondu, personálním vybavení zařízení, o počtu hospitalizovaných, délce ošetřovací doby a využití maximální a skutečné lůžkové kapacity podle druhu zařízení jsou doplněny vývojovými řadami.