Publications

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2009

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG
Region:
 Česká republika
Rok:
 2009
ISBN:
 978-80-7280-914-1
Souhrn:

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích na akutních lůžkách v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle hlavních diagnostických kategorií (MDC), skupin DRG, pohlaví, věku, délky hospitalizace ve dnech, kraje bydliště a kraje zdravotnického zařízení a case mix indexu vypočteného na základě číselníku relativních vah zveřejňovaného MZ ČR.