Fast Information

Tuberkulózní a respirační nemoci - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2003

Autor: 
Číslo:
 02/04
Region:
 Pardubický kraj
Rok:
 2004
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.