Fast Information

Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2003

Autor: 
Číslo:
 06/04
Region:
 Plzeňský kraj
Rok:
 2004
Souhrn:
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicíny obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.