Publications

Potraty 2004

Potraty
Region:
 Česká republika
Rok:
 2004
ISBN:
 80-7280-468-5
Souhrn:
Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.
 (0.53 MB)