Publications

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2010

Hospitalizovaní
Region:
 Česká republika
Rok:
 2010
ISBN:
 978-80-7280-973-8
Souhrn:

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.