Fast Information

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2011

Autor: 
Číslo:
 43/12
Region:
 Česká republika
Rok:
 2012
 (0.25 MB)
Souhrn:

Činnost gastroenterologických pracovišť vykazovalo v roce 2011 celkem 344 lékařů. Počet ošetření se zvýšil na 1 milion 269 tisíc. Ke zvýšení došlo i u počtu léčených pacientů, v roce 2011 jich bylo evidováno téměř 563 tisíc. Ze sledovaných diagnóz byli dispenzarizovaní pacienti nejčastěji léčeni s refluxní chorobou jícnu a ulcerózní kolitidou, ke konci roku 2011 jich bylo celkem evidováno 148 tisíc.