Publications

Síť zdravotnických zařízení 2008

Síť zdravotnických zařízení
Region:
 Česká republika
Rok:
 2008
ISBN:
 978-80-7280-847-2
Souhrn:
Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení z hlediska zřizovatelů, druhu zařízení, personální a lůžkové kapacity.