Publications

Lůžková péče 2012

Lůžková péče
Region:
 Česká republika
Rok:
 2012
ISBN:
 978-80-7472-037-6
Souhrn:

Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích. Kapacitní údaje o úhrnném lůžkovém fondu, personálním vybavení zařízení, o počtu hospitalizovaných, délce ošetřovací doby a využití maximální a skutečné lůžkové kapacity podle druhu zařízení jsou doplněny vývojovými řadami.