Fast Information

Hospitalizační péče o pacienty s onemocněními přenášenými klíšťaty v České republice

Číslo:
 03/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.29 MB)
Souhrn:

V roce 2012 bylo v České republice hlášeno 573 onemocnění klíšťovou encefalitidou a v roce 2013 to bylo 625 případů. V roce 2012 bylo s touto základní diagnózou hospitalizováno 522 osob. V roce 2012 bylo hlášeno v České republice 3 304 případů onemocnění lymeskou nemocí a v roce 2013 dokonce 4 646 případů. Pro základní diagnózu lymeské nemoci bylo v nemocnicích v ČR v roce 2012 hospitalizováno 1 861 osob. Problematika onemocnění přenášených zvířaty, především klíšťaty a komáry, je tématem letošního Světového dne zdraví, který připadá na 7. dubna.

Klíčová slova: lymeská nemoc; klíšťová encefalitida; hospitalizace; epidemiologie

Nejčastějšími onemocněními přenášenými na člověka klíšťaty jsou v České republice Lymeská nemoc (borelióza, diagnóza A69.2) a klíšťová encefalitida (diagnóza A84.1). Protože tato onemocnění mívají těžký průběh a jsou provázena vážnými zdravotními komplikacemi, velká část pacientů je s těmito diagnózami hospitalizovaná v nemocnici.

V roce 2012 bylo v České republice hlášeno 573 onemocnění klíšťovou encefalitidou a v roce 2013 to bylo 625 případů. V předchozích deseti letech se počet onemocnění pohyboval mezi 507 v roce 2004 až 1 029 případy z roku 2006. V nemocnicích v ČR bylo v roce 2012 hospitalizováno 522 osob se základní diagnózou klíšťové encefalitidy (312 mužů a 210 žen). Kolísání počtu hospitalizovaných osob v jednotlivých letech odpovídá vývoji celkového počtu hlášených případů. Průměrná délka hospitalizace jedné osoby pro základní diagnózu klíšťové encefalitidy od roku 1994 dlouhodobě klesá z 17,4 dnů až na 12,1 dne v roce 2012.

Vývoj počtu hlášení a počtu hospitalizovaných osob pro vybrané základní diagnózy

V roce 2012 bylo hlášeno v České republice 3 304 případů onemocnění Lymeskou nemocí a v roce 2013 dokonce 4 646 případů. V porovnání s tím bylo v roce 2012 pro Lymeskou nemoc jako základní diagnózu hospitalizováno v nemocnicích v ČR celkem 1 861 osob (920 mužů a 941 žen), tj. zhruba polovina. Vzhledem ke způsobu léčby tohoto onemoc-nění a v závislosti na vážnosti průběhu a stádiu záchytu onemocnění je hospitalizačně léčena v akutní fázi pouze část pacientů. Také počty hospitalizovaných osob v letech 1994–2012 kolísají v souvislosti s celkovými počty všech hlášených případů, s maximem hospitalizovaných v roce 1995 (2 542 osob) a minimem v roce 1999 (1 268 osob). Průměrná délka hospitalizace jedné osoby pro Lymeskou nemoc také dlouhodobě klesá, a to z 17,3 dnů v roce 1994 až na 10,2 dne v roce 2012. Na rozdíl od klíšťové encefalitidy může být infekce boreliózou zjištěna a následně hlášena až v pozdní fázi onemocnění, kdy se projevuje závažnými zdravotními komplikacemi různých orgánových soustav, tj. s výrazným zpožděním od nákazy.

Vývoj počtu hospitalizovaných osob na 100 000 obyvatel - pro vybrané základní di

Problémem pro zjištění počtů hospitalizovaných pro lymeskou nemoc je fakt, že část pacientů může být léčena primárně pro komplikace tohoto onemocnění a tedy pro jinou základní diagnózu. Lymeská borelióza byla v roce 2012 jako vedlejší diagnóza vykázána u dalších 994 hospitalizovaných osob, ve skutečnosti tedy v souvislosti s touto chorobou bylo hospitalizováno v témže roce 2 855 osob. Vzhledem k individuální formě vyjádření příznaků a jejich časté nejednoznačnosti není část pacientů s tímto onemocněním identifikována, pacienti jsou léčeni pro jednotlivé příznaky a příslušná diagnóza označující toto onemocnění nemusí být vždy uvedena. Z těchto důvodů lze předpokládat, že počty hospitalizovaných osob i hlášených případů infekce jsou pravděpodobně podhodnocené a skutečný počet osob nakažených lymeskou nemocí bude v populaci vyšší.

Vývoj průměrné délky hospitalizace osob pro vybrané základní diagnózy

Zdrojem pro počty hlášených případů uvedených onemocnění je Informační systém infekční nemoci (EPIDAT), zdrojem dat týkajících se hospitalizací na uvedená onemocnění Národní registr hospitalizovaných.

U příležitosti letošního Světového dne zdraví pod záštitou Světové zdravotnické organizace připravil Státní zdravotní ústav informační kampaň pro mateřské a základní školy a dlouhodobě také vydává zprávy monitorující epidemiologii těchto vážných onemocnění (http://www.szu.cz/tema/prevence/nemoci-zpusobene-hmyzem-a-clenovci). Aktuální data o vývoji počtu hlášených infekčních onemocnění jsou k dispozici na adrese http://www.szu.cz/publikace/data/infekce-v-cr.

Vývoj počtu hospitalizovaných osob a počtu hlášení pro vybrané základní diagnózy v ČR v letech 1994–2012

 Rok

Lymeská nemoc (A69.2)

Klíšťová encefalitida (A84.1 + A84.9)

Počet hospitalizovaných osob

Počet hospitalizovaných osob na 100 000 obyvatel

Průměrná délka hospitalizace na osobu

Počet hlášených případů 1)

Počet hospitalizovaných osob

Počet hospitalizovaných osob na 100 000 obyvatel

Průměrná délka hospitalizace na osobu

Počet hlášených případů 1)

 1994

1 875

18,1

17,3

3 892

549

5,3

17,4

613

 1995

2 542

24,6

16,2

6 302

639

6,2

17,2

744

 1996

2 067

20,0

14,7

4 193

564

5,5

16,7

571

 1997

1 555

15,1

14,3

2 470

395

3,8

16,1

415

 1998

1 319

12,8

13,8

2 138

457

4,4

15,5

422

 1999

1 268

12,3

13,6

2 722

468

4,6

15,8

490

 2000

1 528

14,9

13,8

3 847

688

6,7

16,2

719

 2001

1 724

16,9

13,1

3 547

638

6,2

15,6

633

 2002

1 895

18,6

12,8

3 658

624

6,1

15,2

647

 2003

2 085

20,4

12,8

3 677

586

5,7

15,4

606

 2004

1 957

19,2

12,7

3 243

528

5,2

15,0

507

 2005

1 923

18,8

12,9

3 647

661

6,5

14,9

643

 2006

1 776

17,3

12,5

4 370

965

9,4

14,6

1 029

 2007

1 893

18,3

12,2

3 559

546

5,3

14,0

546

 2008

2 110

20,2

11,6

4 350

641

6,1

14,2

631

 2009

1 818

17,3

11,7

3 863

768

7,3

13,1

816

 2010

2 032

19,3

11,2

3 597

571

5,4

12,4

589

 2011

2 115

20,1

10,7

4 834

817

7,8

12,1

861

 2012

1 861

17,7

10,2

3 304

522

5,0

12,1

573

Zdroj dat: Národní registr hospitalizovaných, ÚZIS ČR, 1) Informační systém infekční nemoci, SZÚ