Seminář: Zdravotní stav obyvatel ČR v aktuálních statistických údajích (2008)

 4. 4. 2010, 16:08

(19.11.2008 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Ve středu 19. listopadu 2008 se uskutečnil seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, ve velkém sále Lékařského domu na téma:

Zdravotní stav obyvatel ČR v aktuálních statistických údajích

Úvodní slovo měl Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., který demonstroval využití a možnosti animovaných grafů, jejich názornost a atraktivitu při prezentaci statistických dat. Odkaz na uvedené stránky je www.gapminder.org.

Referát o demografickém vývoji, indikátory stárnutí připravily Mgr. Vlasta Mazánková a ing. Miloslava Chudobová z ÚZIS ČR. Jejich prezentace je zde zveřejněna.

Mgr. Vladimíra Kalnická z ČSÚ informovala o výsledcích výběrové šetření ČSÚ a ÚZIS ČR o zdravotně postižených občanech. Její prezentace je rovněž k dispozici.

Poslední oblast, o které bylo referováno se týkala Dětské úrazovosti: a současného stavu připravovaného systému sběru úrazových dat. O tuto část se podělily MUDr. Iva Truellová - MZ ČR a Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. - FN Motol.

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.

4. 4. 2010