Seminář: Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky (2009)

 4. 4. 2010, 16:13

(21.10. 2009 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Ve středu 21. října 2009, ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 se konal seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví na téma:

Výběrová šetření o zdravotním stavu v ČR

Program:

 1. Evropský systém výběrových šetření o zdraví (EHSS)(vývoj, legislativa, zapojení ČR do tohoto systému)
  Mgr. Jíří Holub, ÚZIS ČR
 2. Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu (EHIS) v ČR v roce 2008
  RNDr. Šárka Daňková, ÚZIS ČR
 3. Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky
  Ing. Miloslava Chudobová, ÚZIS ČR
 4. Síť zdravotnických zařízení a činnost lůžkových zdravotnických zařízení
  Mgr. Romana Malečková, ÚZIS ČR

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.

4. 4. 2010