Seminář: 50 let činnosti ÚZIS ČR (2010)

 14. 10. 2010, 16:05

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci se Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ, který se koná: ve středu 20. října 2010 v 9:30 hod. ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31, na téma:

50 let činnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Program:

 • Zahájení
  Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Masarykova univerzita, Brno
 • Úvodní slova (zdravice)
  Ministr zdravotnictví, předsedkyně ČSÚ, předseda ČLS JEP, ředitelka NLK, ředitelka kanceláře WHO, ředitel ÚZIS ČR
 • SLDB 2011 a jeho význam pro zdravotnickou statistiku
  Ing. Stanislav Drápal, ČSÚ
 • Zdravotnická statistika na Slovensku
  RNDr. Ľubomír Vlčák, ředitel NCZIS
 • Přestávka
 • Informatické projekty v resortu zdravotnictví
  Ing. Fares Shima
 • Ochrana osobních dat v České republice a v zahraničí
  RNDr. Karel Neuwirt
 • Vzájemná spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví a ÚZIS ČR
  MUDr. Růžena Kubínová

 

Předpokládané zakončení do 13:00 hod.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Vlasta Mazánková
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Mgr. Jiří Holub

14. 10. 2010