Seminář: Zdravotní stav obyvatel ČR (2011)

 25. 10. 2011, 10:02

(19.10.2011 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví v spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR

Dne 19.10.2011 se uskutečnil v Praze v Lékařském domě seminář na téma:

Zdravotní stav obyvatel ČR

Program:

 • Zahájení
  Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Masarykova univerzita, Brno
 • Zdroje informací o zdravotním stavu obyvatel – úvodní přehled
  Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR
 • Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS
  Ing. Miloslava Chudobová, ÚZIS ČR
 • Přestávka
 • Výsledky šetření EHIS z pohledu mezinárodního srovnání a ukazatelů ECHI
  RNDr. Šárka Daňková
 • Diskuse k jednotlivým tématům

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.

25. 10. 2011