Sčítání adiktologických služeb 2012

Dne 20. června 2012 proběhne průzkum v síti všech adiktologických programů a zařízení.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN (v rámci projektu NETAD, CZ.1.07/2.4.00/17.0111) organizuje průzkum v síti všech adiktologických programů a zařízení, který proběhne 20. června 2012. Výzvu k účasti v průzkumu obdržela adresně všechna zařízení, která poskytují služby klientům se závislostními poruchami. Pokud Vaše zařízení tuto výzvu neobdrželo, kontaktujte MUDr. Viktora Mravčíka, tel. 296 153 391, e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz.

Více informací o studii: http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/studie/scitani_adiktologickych_sluzeb_2012.

15. 6. 2012