Datová schránka ÚZIS ČR

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR byla přidělena datová schránka.

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR byla přidělena datová schránka.

 

Číslo ID: kb9egte

 

Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy, které zásadně mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních  dokumentů. Pomocí datových schránek  je  možné  zasílat i přijímat dokumenty v elektronické podobě.

Právnické a fyzické osoby, které datové schránky nemají mohou s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR korespondovat e-mailem uzis@uzis.cz.

 


UPOZORNĚNÍ:

Datová schránka není primárně určena ke sběru statistických dat – tj. zasílání výkazů, individuálních hlášení, listů o prohlídce zamřelého a dalších individuálních údajů.

Ke sběru dat jsou určena úložiště výkazů, datový portál a Registr ekonomických výkazů.

Systém výkaznictví ÚZIS ČR, umožňuje vyplňování formulářů a jejich následné předávání elektronickou cestou do Centrálního úložiště výkazů (CÚV). Aplikace CÚV je přístupná pouze registrovaným uživatelům (institucím).

Datový portál ÚZIS ČR zajišťuje automatizovaný sběr elektronických dat ve formátu xml od poskytovatelů zdravotních služeb přímo do centrální databáze určené pro Národní zdravotní registry NZIS.

Webová aplikace Registr ekonomických výkazů (REV) je určena k on-line elektronickému sběru základních ekonomických údajů, složení mzdových prostředků a počtu pracovníků ve zdravotnických zařízeních.

V Praze dne 21. srpna 2012

22. 8. 2012