Seminář: Ekonomika zdravotnictví (2013)

 22. 5. 2013, 12:39

(15.05.2013 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Dne 15. května 2013 se uskutečnil v Praze v Lékařském domě seminář na téma:

Ekonomika zdravotnictví

Program:

 • Úvodní slovo, zahájení
 • Aktuální ekonomické údaje ze zdravotnictví za rok 2012
  Ing. Zdeňka Nováková a Ing. Ivan Popovič, ÚZIS ČR
 • Přestávka
 • Aktuální ekonomická situace fakultních nemocnic
  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, Fakultní nemocnice Motol
 • Ekonomické dopady E-Health v ČR
  MUDr. Jan Bruthans

22. 5. 2013