Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (1. dopis)

Informace o změnách vyplývajících ze zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, které se přímo dotýkají adiktologických služeb. Jedním z nových národních registrů definovaných v tomto zákoně je Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD), jehož správcem byl jmenován Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Z výše citovaného zákona vyplývá hlásící povinnost zdravotnickým i sociálním zařízením, která provádějí léčbu a poskytují sociální služby drogově závislým klientům. Tento nový registr sdružuje již existující Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek a tzv. Registr žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog (TDI registr), který vede Hygienická služba.

Vážená paní, vážený pane,

 

dovolte nám informovat Vás o změnách vyplývajících ze zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách, které se přímo dotýkají adiktologických služeb. Jedním z nových národních registrů definovaných v tomto zákoně je Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD), jehož správcem byl jmenován Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Z výše citovaného zákona vyplývá hlásící povinnost zdravotnickým i sociálním zařízením, která provádějí léčbu a poskytují sociální služby drogově závislým klientům. Tento nový registr sdružuje již existující Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek a tzv. Registr žádostí o léčbu spojenou s užíváním drog (TDI registr), který vede Hygienická služba.

V současné době se dokončuje příprava tohoto registru v rámci resortního projektu MZ eReg, který má převést všechny stávající i nové registry zdravotní i hygienické na jednotnou technologickou platformu. Na realizaci NRLUD dohlížela pracovní skupina složená ze zástupců ÚZIS ČR, Hygienické služby, Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Nyní vstupujeme do fáze pilotního testování registru, ve které bychom rádi zapojili všechna centra hlásící do obou stávajících informačních systémů.

Nový registr přebírá většinu stávajících sledovaných položek obou systémů, ale také obsahuje další nové informace o klientech adiktologických služeb. Proto pro vás připravujeme technický manuál práce s novým registrem, metodickou příručku shrnující principy a postupy hlášení a nový formulář v textovém formátu. Tyto informace vám pošleme do poloviny prosince tohoto roku.

Registrace uživatelů začne 1. ledna 2015 a během ledna by měli být všichni uživatelé zaregistrováni. Do registru budou hlášeni klienti/pacienti, jejichž léčebná epizoda začne v období od 1. ledna 2015. Do 31. května bude hlášení do registru probíhat v pilotním provozu, během kterého budou řešeny technické a metodické problémy a budou se dolaďovat funkcionality NRLUD. Tento pilotní provoz plynule přejde do ostrého provozu po zapracování připomínek, a to nejpozději k 1. červnu 2015.

Všechny vaše dotazy související s metodikou nového registru vám rádi zodpovíme na mailové adrese nrlud@uzis.cz.

Technickou podporu aplikačního prostředí eReg a registrace externích žadatelů do systému zajišťuje Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS):

Helpdesk KSRZIS, telefon +420 222 269 999, helpdesk.registry@ksrzis.cz

 

Děkujeme za vaši spolupráci


Ing. Blanka Nechanská
ÚZIS ČR


MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Národní monitorovací středisko
pro drogy a závislosti


Mgr. et Mgr. Barbora Petrášová
Hygienická stanice hl. m. Prahy


MUDr. Petr Popov, MHA
Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

2. 12. 2014