Sdělení ÚZIS ČR všem poskytovatelům zdravotní péče k elektronickému systému pro resortní statistická zjišťování

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, tímto sdělením se pokouším reagovat na dotazy, které dostávám v souvislosti se startem nového elektronického systému pro resortní statistická zjišťování....

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

tímto sdělením se pokouším reagovat na dotazy, které dostávám v souvislosti se startem nového elektronického systému pro resortní statistická zjišťování. Především chci velmi poděkovat všem poskytovatelům péče, kteří se elektronicky registrují do systému eREG, ve kterém jsou nově provozovány registry Národního zdravotnického informačního systému. Ke konci ledna byla zaregistrována téměř třetina poskytovatelů a počet plynule narůstá. Jsem si vědom toho, že každé nové řešení sebou přináší komplikace a vyžaduje úsilí na Vaší straně. Vážím si toho a hledám řešení, které by alespoň po přechodnou dobu snížilo zátěž spojenou s nástupem informačních technologií. Nový styl elektronického hlášení byl nastaven ještě před mým příchodem na ÚZIS, nemohl jsem tedy běžící proces ovlivnit včas tak, jak bych chtěl.

Především se nám podařilo u výkazů vyžadovaných za rok 2014 umožnit alternativní variantu jejich elektronického sběru bez nutnosti přímé registrace do systému eREG. Výkazy Vám budou zaslány na e-mailovou adresu jako soubory formulářů v dostupném formátu (formát 602). Ke komunikaci využijeme e-mail, který máte uveden jako kontaktní v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, do kterého byla převedena data z původního Registru zdravotnických zařízení. Vyplnění povinných výkazů za rok 2014 tak bude možno provést jednoduše mailem. Rovněž je možné předat tuto agendu k vyřízení Vašim kolegům, nebo IT odborníkům, kteří Vám zajišťují např. předávání dat zdravotním pojišťovnám.

Množství požadovaných dat jsme výrazně omezili. Výkazy specifické pro jednotlivé obory jsou po dohodě s vedením odborných společností zjednodušené, téměř polovinu značně redundantních výkazů jsme již po recenzi zrušili zcela. Pro další rok plánujeme další redukci počtu výkazů.

Nadále však, prosím, pokračujte v elektronické registraci do systému eREG, která je i přes alternativní zjednodušený sběr výkazů pro rok 2014 nezbytná, zejména s ohledem na již zprovozněný Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb a další systémy, do kterých Vám vzniká povinnost předávat údaje dle zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 sb.).

V příloze dopisu krátce odpovídám na nejčastější dotazy, které dostávám k této agendě.

Děkuji za spolupráci,

s pozdravem

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., v.r.
ředitel ÚZIS ČRNíže si dovoluji připojit odpovědi na nejčastější dotazy k registraci do eREG:

 

1) Jak postupovat, pokud jste nedostal(a) výzvu k přihlášení do eREG?     

Výzva k přihlášení do eREG byla distribuována poštou a na mailové adresy poskytovatelů péče uvedené jako kontaktní v Registru zdravotnických zařízení. Pokud jste výzvu neobdržel(a), prosím kontaktujte helpdesk@uzis.cz  Helpdesk ÚZIS ČR telefon +420 224 972 821

2) Které elektronické certifikáty pro zaslání žádosti o registraci do eREG budou platné?

V eREG jsou a budou platné pouze nekomerční kvalifikované certifikáty. K vydávání kvalifikovaných certifikátů jsou v ČR aktuálně pověřeny tyto autority:

  • První certifikační autorita, a.s. (I.CA) – kvalifikovaný certifikát
  • Česká pošta, s.p. (PostSignum) – kvalifikovaný certifikát
  • eIdentity, a.s. (ACAeID) – kvalifikovaný certifikát

Komerční certifikáty nemohou být bohužel z legislativních důvodů uznány.

3) Jakou formou přijdou přihlašovací údaje po registraci?

Přihlašovací údaje obdržíte po registraci přímo na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

4) Jaké jsou termíny pro zaslání statistických hlášení („výkazů“) za rok 2014?

Povinnost poskytovatelů zdravotní péče odevzdat výkazy za rok 2014 v termínu do 15. 1. 2015 bylo nezbytné vzhledem k průběhu přípravy systému eREG posunout a poskytovatelé nebudou za neodevzdání výkazů v tomto termínu nijak postihováni. Nově je určen termín pro odevzdání výkazů na 1. 5. 2015. Další informace včetně případných změn naleznete na stránkách ÚZIS.

5) Jaké údaje z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb jsou veřejně přístupné?

Zveřejňované údaje o poskytovateli zdravotních služeb jsou dány zákonem 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách): Obsah Národního registru poskytovatelů je veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva, s výjimkou údajů o adrese místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby a odborného zástupce a jejich data narození.

Pro nahlédnutí do obsahu registru je k dispozici veřejně dostupná část na adrese:

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni

6) Jaké údaje z Národního registru zdravotnických pracovníků jsou veřejně přístupné?

Národní registr zdravotnických pracovníků je zcela jiná databáze než registr poskytovatelů zdravotních služeb. Původní návrh NRZP byl rozhodnutím Ústavního soudu z roku 2013 zastaven a v současnosti v ČR žádný registr, který by nesl informace o všech zdravotnických profesionálech, plošně funkční není. V rámci NZIS byl v roce 2014 navržen nový NRZP, jehož údaje budou po vybudování zcela neveřejné.

27. 2. 2015