Informace pro poskytovatele zdravotních služeb podnikající jako fyzické osoby

Dne 22. 3. 2016 dojde na úrovni základního registru osob (ROS) ke změně agendy, pod kterou je vedeno poskytování zdravotních služeb.

Dne 22. 3. 2016 dojde na úrovni základního registru osob (ROS) ke změně agendy, pod kterou je vedeno poskytování zdravotních služeb.

Tento krok je čistě administrativní záležitost bez jakéhokoliv vlivu na udělená oprávnění. Ze strany poskytovatelů není třeba žádné reakce.

Změna bude automaticky notifikována do datových schránek poskytovatelů následující formou:

  • jedna zpráva bude obsahovat výpis s informací o registraci v agendě A1086 - Zdravotní služby pod Ministerstvem zdravotnictví,
  • druhá zpráva ponese informaci o zániku registrace v agendě A460 - Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních k 31. 3. 2016.

Pokud po uvedeném datu zjistíte nesrovnalosti v adrese sídla ve veřejných registrech podnikajících osob či ve veřejné části registru poskytovatelů zdravotních služeb, obraťte se prosím na krajský úřad, který vám vydal oprávnění. Uvedené se netýká poskytovatelů podnikajících jako právnické osoby.

21. 3. 2016