Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví

Během prvního pololetí roku 2016 v rámci pilotního provozu nového systému pro sběr dat Národního registru reprodukčního zdraví byla odstraněna řada nedostatků, která bránila předávání dat u některých specifických případů. V tuto chvíli je systém připraven přijmout odhadem 99 procent všech reálných případů. Do konce června budou realizovány ještě níže uvedené změny, nicméně jde o marginální problémy, které nebrání zaslání hlavního objemu dat. Při dávkovém zasílání dat je systém nastaven tak, aby přijal všechny korektní záznamy v dávce a odmítl pouze jednotlivé chybné záznamy, nikoliv celé dávky.

Během prvního pololetí roku 2016 v rámci pilotního provozu nového systému pro sběr dat Národního registru reprodukčního zdraví byla odstraněna řada nedostatků, která bránila předávání dat u některých specifických případů. V tuto chvíli je systém připraven přijmout odhadem 99 procent všech reálných případů. Do konce června budou realizovány ještě níže uvedené změny, nicméně jde o marginální problémy, které nebrání zaslání hlavního objemu dat. Při dávkovém zasílání dat je systém nastaven tak, aby přijal všechny korektní záznamy v dávce a odmítl pouze jednotlivé chybné záznamy, nikoliv celé dávky.

ÚZIS začne od 1. 7. 2016 požadovat od zdravotnických zařízení zaslání hlavního objemu záznamů. Specifické případy, které neprojdou nastavenými kontrolami, bude možné dohlásit dodatečně. Není tedy důvod nadále odkládat zasílání dávek a to počínaje daty za první pololetí roku 2016.

Ing. Milan Blaha, Ph.D.
Vedoucí odboru informačních technologií
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, 128 01 Praha 2
http://www.uzis.cz

Příloha – Změny, které budou realizované do konce června 2016:

Veškeré uvedené změny jsou ke dni 20. 6. 2016 již nasazeny v testovacím prostředí registrů. V produkčním prostředí budou nasazeny do konce měsíce června.

Registr rodiček (NRROD)

1. Bude provedena úprava kontrolních vazeb u porodu mimo ZZ (tzn. datum a čas přijetí > datum a čas porodu):

 1. Bude nepovinné apgar skóre
 2. U položek:
  – Závažné komplikace těhotenství a porodu
  – Příznaky rizika (při porodu)
  – Komplikace za porodu

Bude umožněno vyplnit položky kódem „neznámo – porod mimo ZZ“, které budou do číselníků doplněné. V žádném jiném případě nelze tyto doplněné kódy zadat.

2. Bude umožněno vyplnit délku I. a II. doby porodní u:

 1. 3 SC za porodu plánovaný
 2. 4 SC za porodu akutní

(pozn. délka I. a II. doby porodní zůstane nepřístupná u „1 SC v těhotenství plánovaný“ a „2 SC v těhotenství akutní“)

3. V položce „Průměrný počet cigaret za den“ bude umožněno vyplnit i 0 (pro případ, že průměrný počet cigaret není možné zjistit nebo je-li počet vykouřených cigaret za den menší než 1)

4. Bude odstraněna chyba u atributu „rkourpoc1“ a „rkourpoc2“. Je-li v položce návykové látky „rnavl“ vybrán kód „1 kouření pouze na začátku těhotenství“ nebo „2 kouření v průběhu těhotenství“, je třeba vyplnit průměrný počet cigaret za den. Nebude záležet na tom, zda v dávce počet vyplníte do položky „rkourpoc1“ či „rkourpoc2“. Vyplníte-li obě, do registru bude zapsána hodnota v položce „rkourpoc1“.

Registr potratů NRPOT

Úprava kontrolních vazeb u položek:

 • Počet porodů
 • Počet živě narozených dětí
 • Počet dosavadních UPT
 • Počet dosavadních samovolných potratů

Bude umožněno zadat číslo v rozmezí 0-20 namísto současných 0-8. V případě, že žena měla již více než 20 potratů či porodů, vyplňujte kód 20.

Registr novorozenců (NRNAR)

1.  Je-li narození mimo ZZ (tzn. „porod“ = „4 plánovaně doma“ nebo „5 jiné okolnosti“) a jedná se o zprávu o novorozenci č.1, bude nepovinné apgar skóre

2.  Je-li narození „4 plánovaně doma“

 1. Nepůjde zadat „Ukončení ZN“ = „5 dovršení 3 měsíců“ … na zprávě č. 1
 2. Hmotnost při propuštění se nebude uvádět … na zprávě č. 1

3.  Bude zrušena kontrola „apgar > 7 – nelze zadat léčbu na sále (kontrola č. 202)

20. 6. 2016