Informace pro zájemce o dávkové hlášení do registru NRPATV

Verze datového rozhraní NRAPATV 1.1 obsahuje základní podklady pro zmapování rozsahu a charakteru zasílaných dat. ÚZIS pracuje na zpřesnění této dokumentace, plánovány jsou následující změny

Verze datového rozhraní NRAPATV 1.1 obsahuje základní podklady pro zmapování rozsahu a charakteru zasílaných dat. ÚZIS pracuje na zpřesnění této dokumentace, plánovány jsou následující změny:

  1. Budou upřesněny požadavky na povinné položky. Definice položky ve schématu jako nepovinné, neznamená, že je možné tuto položku zcela ignorovat. Pouze ve vymezených případech je metodikou povoleno jejich vynechání.  V tomto směru lze očekávat metodické upřesnění.
  2. Na základě externích dotazů k datovému rozhraní NRPATV 1.1 budou doplňovány zpřesňující komentáře do metodické příručky NRPATV.
  3. Plánován je přenos datového rozhraní do DASTA standardu, což bude obnášet formální úpravy XSD schématu.
  4. Aplikace byla otestována na cvičných datech, nicméně nelze vyloučit nutnost oprav importní aplikace v souvislosti s pilotním dávkovým sběrem reálných dat.

27. 7. 2016