ÚZIS ČR je správcem NZIS


Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)  v souladu se základním účelem a předmětem jeho činnosti vyplývajícím ze Statutu ÚZIS ČR. Ustavení ÚZIS ČR správcem a vymezení činností upravuje zákon č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

10. 8. 2016