Informace o úpravách validací v Národním registru novorozenců

Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru novorozenců, které byly k 30. 8. 2016 nasazeny na produkční prostředí.

Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru novorozenců, které byly k  30. 8. 2016 nasazeny na produkční prostředí.

Jedná se o tyto úpravy:

  • Byla zrušena kontrola č. 159: „Pokud je Obec bydliště matky /nobecm/ 999999 - mimo území ČR, nesmí být státní občanství /nstaobc/ rovno CZ“.
  • Byla upravena validace č. 143, nově zní: „Pokud je Důvod ukončení ZN /nduvuk/ 1 - propuštěn domů, nesmí být Hmotnost při propuštění /nhmotp/ < 1000“.
  • Byla upravena validace č. 144, nově zní: „Rozdíl 'Hmotnost (g) při propuštění' /nhmotp/ a porodní 'Hmotnost' /nhmot/ nesmí být menší než -1000, nebo větší než 4000, pokud 'Důvod ukončení ZN' /nduvuk/ je '1 - propuštěn domů' a 'Hmotnost (g) při propuštění' /nhmotp/ je méně než 2500“.
  • Byla upravena validace č. 145, nově zní: „Rozdíl 'Hmotnost (g) při propuštění' /nhmotp/ a porodní 'Hmotnost' /nhmot/ nesmí být menší než -1000, nebo větší než 4000, pokud 'Důvod ukončení ZN' /nduvuk/ je '1 - propuštěn domů' a 'Hmotnost (g) při propuštění' /nhmotp/ je více než 2500“.
  • Od 30. 8. 2016 je také možné zadat vrozenou vadu (položky: „nvv“ a „ndgvv“) i u mrtvě narozeného (položky jsou u mrtvě narozeného nepovinné i v případě zprávy o novorozenci č. 1). Dosud při vitalitě=2 (mrtvě rozené) nebylo možné vyplnit žádné údaje z oddělení, tedy ani údaje o VV.

Mgr. Jitka Jírová 
Odbor analýzy dat 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, 128 01 Praha 2

31. 8. 2016