Informace o doplnění číselníku „VyzivaNovorozence“ v Národním registru novorozenců

Dovolujeme si Vás informovat o doplnění číselníku „VyzivaNovorozence“ v Národním registru novorozenců k 2. 9. 2016.

Dovolujeme si Vás informovat o doplnění číselníku „VyzivaNovorozence“ v Národním registru novorozenců.

Kromě stávajících možností 0–4 byl k dnešnímu dni, 2.9.2016, rozšířen číselník o možnost „5 ne – úmrtí po porodu“. Možnost prosím vyplňujte v případě, že dítěti nebyla podána žádná výživa, neboť krátce po narození dochází k jeho úmrtí. V souvislosti s touto úpravou byly aktualizovány všechny související metodické předpisy, které jsou k nalezení na našich webových stránkách.

Mgr. Jitka Jírová 

Odbor analýzy dat 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, 128 01 Praha 2

5. 9. 2016