Seminář k prezentaci Výběrového šetření o zdraví 2014 - 26.10. 2016

V rámci pravidelných seminářů Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví vás Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zvou na Seminář k prezentaci šetření EHIS a EHES 2014.
 4. 10. 2016, 12:04

Dne 26. 10. 2016 proběhl v prostorách Lékařského domu odborný seminář věnovaný Výběrovému šetření o zdraví 2014. Seminář byl organizován Ústavem zdravotnických informací a statistiky a Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP.

Seminář zahájila hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová, která zdůraznila význam šetření jako důležitého zdroje srovnatelných dat o české a evropské populaci. Následně byly předneseny příspěvky všech 3 hlavních aktérů, kteří se na realizaci výběrového šetření podíleli, a to sice ÚZIS ČR, který celé šetření koordinuje a metodicky zaštiťuje část EHIS, dále pak ČSÚ, který prostřednictvím své tazatelské sítě zajistil sběr dat v terénu a Státního zdravotního ústavu, který byl realizátorem navazující studie EHES pro respondenty ve věku 25–64 let spojené s lékařským vyšetřením respondentů.

Velice děkujeme všem účastníkům semináře za jejich velký zájem o problematiku.

Prezentace předášek ke stažení:

4. 10. 2016