Ředitel ÚZIS ČR na návštěvě v Otázkách Václava Moravce

Dne 20. listopadu 2016 byl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., hostem České televize v pořadu Otázky Václava Moravce.


Dne 20. listopadu 2016 byl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky,  Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., hostem České televize v pořadu Otázky Václava Moravce.

Poslechněte si rozhovor na stránkách České televize

Hlavním tématem pořadu byl nedostatek lékařů a sester a stárnutí zdravotnického personálu v České republice. Dostalo se však i na další otázky, jako je prevence vážných onemocnění a screening, problémy a pozitiva českého zdravotnictví a důležitost dat pro hodnocení stavu kvality péče o pacienty a náklady s ní spojené. 

21. 11. 2016