Informace k Programu statistických zjišťování MZ na rok 2016 a 2017

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, rádi bychom Vás informovali o vystavení finálního znění Programu statistických zjišťování (Výkazy) Ministerstva zdravotnictví na rok 2017 a o aktualizaci výkazů a pokynů pro vyplňování za rok 2016, zejména v řadě ekonomických výkazů.

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

rádi bychom Vás informovali o vystavení finálního znění Programu statistických zjišťování (Výkazy) Ministerstva zdravotnictví na rok 2017, zpracované na podkladě vyhlášky Českého statistického úřadu  č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017, a to včetně pokynů pro vyplňování.

Současně si Vás dovolujeme informovat o aktualizaci výkazů a pokynů pro vyplňování za rok 2016, zejména v řadě ekonomických výkazů.
Výkazy 2016 představují definitivní variantu po zapracování změnových požadavků příslušných odborných společností ČLS JEP a zdravotnické veřejnosti a respektují vyhlášku Českého statistického úřadu č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2016.

Podobu výkazů a pokynů naleznete na adresách http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2016http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017.

Děkujeme za ochotu a spolupráci.

7. 12. 2016