Setkání Dr. Claudie Stein (WHO) se zástupci MZ ČR a ÚZIS ČR

Ve dnech 29. – 30. listopadu 2016 se na ministerstvu zdravotnictví České republiky uskutečnilo setkání ředitelky Dr. Claudie Stein, vedoucí divize pro informatiku, výzkum a inovace Regionální kanceláře pro Evropu Světové zdravotnické organizace se zástupci ministerstva a Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky ČR.

               Adobe Systems

Ve dnech 29. – 30. listopadu 2016 se na ministerstvu zdravotnictví České republiky uskutečnilo setkání ředitelky Dr. Claudie Stein, vedoucí divize pro informatiku, výzkum a inovace Regionální kanceláře pro Evropu Světové zdravotnické organizace se zástupci ministerstva a Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky ČR.  Setkání bylo formální deklarací spolupráce mezi MZ a WHO v rámci tzv. Dvouleté smlouvy o spolupráci na roky 2016 – 2017. Hlavním cílem jednání bylo zlepšení využívání analytických výstupů z oblasti informačních technologií a posílení plánování a politických rozhodování v oblasti zdravotnictví.  Dr. Stein vysoce ocenila nastavený informační systém hlášení a reportování dat pro národní a nově i pro regionální úroveň a ocenila významný krok dosažený přijetím tzv. Národní strategie o elektronickém zdravotnictví. Na jednání byly přijaty společné závěry dotýkající se možnosti zapojení ÚZIS do sítě EVIPNET i inciativy
EHII a ustavení ÚZIS pro některé vybrané agendy. Především pak ÚZIS jako Spolupracujícího centra WHO. Široce byla diskutována i témata další spolupráce v rámci BCA pro roky 2018-2019.

V rámci tohoto setkání se také konal Workshop "Health Information and Public Health: Cooperation between the Czech Republic and the World Health Organization". Podrobnou zprávu z workshopu, prezentace, fotografie a video najdete v samostatném článku. 

13. 12. 2016