Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce (NRAR)

Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru asistované reprodukce, které byly realizovány k 9.11. 2016. Uvádíme podrobný seznam úprav.

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru asistované reprodukce, které byly realizovány k 9. 11. 2016.

Podrobný seznam úprav uvádíme níže.  Zásadní změny jsou označeny tučným písmem, ostatní jsou jen pro informaci.

  

 1. U CYKLŮ S CÍLEM ED:

  • Nově se u cyklů ED již nevyplňuje náhradní identifikátor dárkyně. Pole „Rodné číslo“, které bylo pro jeho zapsání určeno, není možné editovat.
  • Do pole „Datum narození“ se nově v těchto případech uvádí pouze rok narození pacientky např. 1980.
    
 2. Od 9. 11. 2016 lze ZADÁVAT CYKLY S CÍLEM KET:


  Konkrétně byly upraveny níže uvedené kontroly, nemusíte to ale studovat podrobně, při zadávání vás NRAR sám upozorní, pokud kontrola neprojde.  
  • „Počet transferovaných embryí “NRAR očekává počet <= „Počet diploidních zygot“ + "Počet rozmražených embryí či oocytů vlastních“ + „Počet rozmražených embryí či oocytů cizích“.
  • U cyklů s cílem KET není možné vyplnit položku „Počet diploidních zygot“, protože diploidní zygota je v NRAR bráno jako vývojová fáze oocytu/embrya po oplození. Pokud rozmrazíte z předchozího cyklu embrya zmrazená ve fázi prvojader, uveďte je jako rozmražená embrya stáří 1 dne.
  • „Rozmražená embrya či oocyty vlastní“/“cizí“ do kontroly zahrnete pouze, pokud budeme používat rozmražená embrya (bude-li v položce „Zdroj. Cyklus oo. či emb. – detail co to bylo“ Emb).
    
 3. JSOU-LI ČERPÁNY ZÁRODEČNÉ BUŇKY Z JINÉHO ZDROJOVÉHO CYKLU:

  • Pokud vyplněná položka „Počet rozmražených oo. či emb. vlastních“ nebo položka „Počet cizích přijatých oo. či emb. rozmražených z kryokontejneru“ není prázdná nebo se nerovná nule, je nutné vyplnit položku „Zdroj cyklus oo. či emb. - detail co to bylo“, tedy Oo nebo FrOo nebo Emb. Vnímáme, že tento údaj je duplicitní vzhledem k informaci obsažené v tom, jak je oocyt nebo embryo staré (0 nebo 1-6 dnů v okamžiku zmražení), ale tak byl NRAR naprogramován pro možnost kontroly.
  • Pokud je vyplněna alespoň jedna položka zdroje cyklu v části formuláře "Jak jinak získány oocyty či emb. než odběrem z ovarií", musí být vyplněny i zbývající.
 4. Pro vaši informaci - byly dále upraveny kontroly některých položek tak, aby zadané hodnoty dobře odpovídaly tomu, co může nastat:

 • Položka „Metoda získání spermíí 1“
  • V IVF cyklech je samozřejmě položka Metoda získání spermií povinná. NRAR to kontroluje při dokončování cyklu, tedy když do „Skutečně v cyklu provedeno“ zadáte položku začínající na I (IVFET, INUTL, … ), podívá se zpětně do Metody získání spermií1 a tehdy je:
   • Je-li cyklus INULT – IVF ukončen před zahájením stimulace
   • INSTI – IVF ukončen před odběrem oocytů
   • INLAB - IVF ukončen před ET, protože nejsou kvalitní embrya K transferu, tak připustí i hodnotu žádná ( INLAB totiž obsahuje i možnost, že oocyty nebyly tak kvalitní, aby stálo za to spermie získávat)
     
   • V ostatních případech „Skutečně v cyklus provedeno“ (INMAT nebo IVFET) očekává  NRAR vyplnění skutečnou metodou získání spermií, tedy např. MASTU apod.
     
 • Poznámka: I u INMAT a IVFET může být výjimečně vyplněna „Metoda získání spermií 1 = žádná“, pokud součet položek „Počet oplozovaných IVF“ + „Počet oplozovaných ICSI“ bude roven nule.

V rámci jednoho cyklu IVF lze nově vyplnit použití oocytů vlastních i darovaných

detailně takto:

 • U položky „Skutečně v cyklu provedeno“ pro IVF
  • Položka „Počet rozmražených oo. či emb. vlastních“ smí být samostatně vyplněna, položka „Počet cizích přijatých oo. či emb. rozmražených z kryokontejneru“ nesmí být samostatně vyplněna (v kombinaci s vyplněním položky „Počet rozmražených oo. či emb. vlastních“ smí být vyplněna).
 • U položky „Skutečně v cyklu provedeno“ pro ED
  • Hodnota položky „Počet nalezených oocytů“ musí být větší nebo rovna součtu hodnot „Darovala čerstvých oocytů“ + „Darovala ke zmrazení počet oocytů“.
 • U položky „Počet oplozovaných IVF/ICSI“
  • Počet oplozovaných IVF/ICSI musí být <= „Počet nalezených oocytů“ – „Zmrazeno oocytů pro tuto ženu“ – „Darovala čerstvých oocytů“ – „Darovala oo ke zmrazení“ + „Počet rozmražených oocytů vlastních“ + „Počet cizích přijatých oocytů čerstvých“ + „Počet cizích přijatých oocytů z kryokontejneru“.
 • Datum embryotransferu „Datum ET“
  • Musí být existující datum, nově se kontroluje, aby nebylo z budoucnosti, zároveň datum ET musí být vyšší nebo rovno datu zahájení cyklu.

 

Mgr. Zuzana Jánová a Mgr. Jitka Jírová 
Odbor analýzy dat 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, 128 01 Praha 2

1. 12. 2016