Workshop Následná, dlouhodobá a paliativní péče

Dne 19. ledna 2017 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop věnovaný následné, dlouhodobé a paliativní péči v České republice. U kulatého stolu se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Světové zdravotnické organizace. Mezi pozvanými hosty byli zástupci zdravotních pojišťoven, Ministerstva práce a sociálních věcí a především kliničtí odborníci, kteří se specializují na dlouhodobou, následnou a paliativní péči. Hlavním cílem setkání bylo předání informací z datových zdrojů a analýz ÚZIS, výměna názorů a připomínek expertů z klinické praxe a také plánování nových strategických úkolů ke zlepšení dlouhodobé, následné a paliativní péče v České republice. Dovolujeme si vám nabídnout podrobnou zprávu o průběhu a závěrech odborného setkání, prezentace jednotlivých řečníků, fotografie a krátké video s rozhovory se zástupci Světové zdravotnické organizace, ÚZIS a odborníků z klinické praxe.

 19. 1. 2017
 Praha

U kulatého stolu se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Světové zdravotnické organizace. Mezi pozvanými hosty byli zástupci zdravotních pojišťoven, Ministerstva práce  a sociálních věcí a především kliničtí odborníci, kteří se specializují na dlouhodobou, následnou a paliativní péči. Hlavním cílem setkání bylo předání informací z datových zdrojů a analýz ÚZIS, výměna názorů a připomínek expertů z klinické praxe a také plánování nových strategických úkolů ke zlepšení dlouhodobé, následné a paliativní péče v České republice.      

Vzácným hostem byl představitel Světové zdravotnické organizace Dr. Manfred Huber, Ph.D., Koordinátor pro zdravé stárnutí, znevýhodnění a dlouhodobou a následnou péči v Evropě (Coordinator, Healthy Ageing, Disability and Long-term Care WHO).  

V předvečer workshopu se uskutečnilo neformální setkání zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví, které bylo zaměřeno na vytýčení cílů workshopu. S radostí konstatujeme, že cíle, které jsme si v předvečer konání společně stanovili, byly zcela naplněny. K dispozici je zápis ze setkání.   

Ze samotného workshopu si vám dovolujeme nabídnout podrobnou zprávu (v českém i anglickém jazyce), ve které najdete detailnější informace o průběhu a závěrech odborného setkání. K dispozici jsou také prezentace jednotlivých řečníků, fotografie a také krátké video, ve kterém jsme se ptali, proč se workshop konal, jaké jsou aktivity WHO v oblasti dlouhodobé péče, jaká je situace v České republice, které prvky reformy dlouhodobé péče je důležité realizovat a jak probíhá spolupráce ÚZIS s WHO i s klinickými odborníky. 

Podívejte se na video, ve kterém nám na naše otázky odpověděli:

  • doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Vedoucí oddělení hodnocení kvality, Ústav zdravotnických informací a informatiky ČR  (v čase 0:06)
  • Dr. Manfred Huber, Coordinator, Healthy Ageing, Disability and Long-term Care WHO Regional Office for Europe  (v čase 0:54)
  • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, Ředitelka kanceláře WHO v České republice (v čase 3:39)
  • PhDr. Martin Loučka, PhD., Ředitel Centra paliativní péče, odborný asistent na Oddělení lékařské psychologie 3.LF UK  (v čase 5:20)

 

Dovolujeme si se souhlasem přednášejících zveřejnit přednesené prezentace, pozvánku s programem přednášek a podrobnou zprávu o průběhu a výsledcích workshopu: 

30. 1. 2017