Výkon práv a závazků státu, které vykonávalo KSRZIS přebírá od 1. února 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Na základě § 5 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky Opatření o zrušení organizační složky státu, kterým se ruší organizační složka státu Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Výkon práv a závazků státu, které vykonávalo KSRZIS přebírá od 1. února 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky


Na základě § 5 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky Opatření o zrušení organizační složky státu, kterým se ruší organizační složka státu Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, se sídlem Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, IČ. 71376500 („KSRZIS“), a to ke dni 31. ledna 2017.

Výkon práv a závazků státu, které vykonávalo KSRZIS přebírá od 1. února 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, IČ: 00023833.

2. 2. 2017