Seminář Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků

Dne 28. února 2017 byl uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR odborný seminář věnovaný výstupům projektu „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Projekt byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 28. 2. 2017
 Praha

Zpráva ze semináře „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ konaného  dne 28. února 2017.

Dne 28. února 2017 byl uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR odborný seminář věnovaný výstupům projektu „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Projekt byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Projekt „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ byl realizován se záměrem kategorizačního systému, jako konzistentního celku, pro potřeby aktivní, dynamické klasifikace a následného oceňování zdravotnických prostředků dostupných na českém trhu. Kategorizace navrhuje systémové řešení pro podporu rozhodování o výši úhrad souvisejících s poskytováním zdravotní péče za současného využití příslušných zdravotnických prostředků.

Participujícími subjekty během realizace výše uvedeného byly zejména zástupci odborných společností, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče, fakultních nemocnic a akademické obce.

Hlavními prezentovanými body semináře byly:

 1. Představení projektu Kategorizace, návrhu dalších kroků, validace a použití Kategorizace v klinické praxi
  MUDr. Miroslav Zvolský 
 2. Představení zahraničních systémů a standardů 
  Ing. Gleb Donin, prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
 3. Metodika Kategorizace, Kategorizační strom – část zdravotnická technika
  Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA
 4. Metodika Kategorizace, Kategorizační strom - část zdravotnické prostředky 
  Ing. Zuzana Ticháčková

Podkladové materiály: 

Přednesené prezentace a metodiky:

3. 3. 2017