Informace k Programu statistického zjišťování – lůžkové zařízení (konkretizace)

Konkrétní informace k výkazům pro poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení.


Poskytovatelé lůžkové péče odevzdávají v termínu do 31. 5. 2017 následující výkazy, které budou u příslušného poskytovatele zobrazeny v prostředí aplikace CÚV, http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup:
(Dostupnost výkazů k vyplnění ve webovém prostředí očekáváme od 3. 4. 2017.)

Klinické výkazy řady A

  • Výkazy odevzdávají dle svých oddělení a pracovišť.

Výkazy o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

  • E101 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
  • E201 nebo E301 - Roční výkaz o složkách platu (E201) nebo mezd (E301), personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
  • E602 - Výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
  • E702 - Výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. 

Pro zrychlení práce s většími formuláři řady „E“ doporučujeme využít off-line variantu výkazů.
Vzhledem k tomu, že došlo s ohledem na potřeby resortu k rozšíření ekonomických výkazů řady „E“,bude možné „E“ výkazy za rok 2016 pilotně odevzdat i formou datové dávky, která umožní přijmout i datově obsáhlé výkazy.
Popis datového rozhraní těchto výkazů je ke stažení na http://www.uzis.cz/node/7673

Další výkazy

  • L302 – Hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
  • T101 – Výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
  • T201 - Výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu. Vyplňují jen některé druhy zařízení.
  • V101 – Výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci. Vyplňují jen nemocnice.

 

21. 3. 2017