68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství

Dne 19. 4. 2017 proběhl 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory.

 19. 4. 2017
 Praha

Účelem této akce bylo podat informaci o nemocech z povolání hlášených v ČR v roce 2016 a o zkušenostech z prvního roku ostrého provozu elektronické verze Registru nemocí z povolání včetně záměrů dalšího vývoje.  Okruh účastníků akce zahrnoval odborníky v pracovním lékařství, nemocech z povolání a hygieně práce.

Součástí programu konzultačního dne byly tyto příspěvky (prezentace na webových stránkách Státního zdravotního ústavu):

  • Právní úprava pracovnělékařských služeb a její projednávané změny (JUDr. Šubrt B., Praha)
  • Národní registr nemocí z povolání po roce provozu pod jednotnou technologickou platformou (Žofka J., ÚZIS)
  • Nemoci z povolání v ČR v roce 2016 z pohledu kategorizace prací. Elektronizace Registru nemocí z povolání (Kučera I., KHS Královehradeckého kraje)
  • Nemoci z povolání v ČR v roce 2016 z klinického pohledu (Fenclová Z., SZÚ)

Na tomto semináři se podílel i UZIS ČR příspěvkem k problematice implementace Národního registru nemocí z povolání pod jednotnou technologickou platformu Národního zdravotního informačního systému.

Odkaz na oficiální informace k akci včetně přednesených prezentací najdete na webu Státního zdravotního ústavu
 
Předchozí účast příspěvků ÚZIS na konzultačních dnech:

  • 64. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 14. 4. 2016
  • 60. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 16. 4. 2015
  • 50. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 4. 2013
  • 46. Konzultační den: Informační systémy v pracovním lékařství, 19. 4. 2012
  • 39. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 3. 2011

5. 5. 2017