Tisková konference na téma prevence, screening a časná diagnostika vážných nemocí

Tisková konference na téma prevence, screening a časná diagnostika vážných nemocí se konala u příležitosti mezinárodní konference European Digestive Cancer Days a konference PREVON dne 26. září 2017 v Kongresovém centrum Praha. K dipozici Vám je tisková zpráva s přílohami, záznam úvodní části konference a sestřih celé tiskové konference.

 26. 9. 2017, 17:17
 Praha

Dne 26. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala tisková konference  na téma prevence, screening a časná diagnostika vážných nemocí.  Konference se konala u příležitosti mezinárodní konference European Digestive Cancer Days a konference PREVON. 

K dispozici  Vám je tisková zpráva s přílohami, záznam úvodní části konference a sestřih celé tiskové konference

Tiskovou konferenci zahájil a moderoval Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Sestřih z celé tiskové konference

Na tiskové konferenci vystoupili: 

  • RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu; místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; místopředseda skupiny poslanců proti rakovině (MEPs Againts Cancer group) 
  • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
  • Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 
  • Professor Thierry Ponchon, United European Gastroenterology, Chair of the Public Affairs Committee 
  • Professor Stephen Patrick Halloran, MBE FRCPath, dlouholetý ředitel britského screeningového programu, University of Surrey, NHS 
  • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR​
  • MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči
  • MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., Česká gastroenterologická společnost ČLS J.E.P
  • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., vedoucí Kanceláře WHO v České republice
  • Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Společnost všeobecného lékařství ČLS J.E.P.

17. 10. 2017