Konference KlasifiKon 2017

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2017 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.

 7. 11. 2017  —  8. 11. 2017
 Praha

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.

V pořadí již druhý ročník konference byl koncipován s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Témata zaměřená na oblast multiplikace metod a přístupů uplatňovaných při standardizaci záznamu stavu pacienta, k podpoře klinického rozhodování a identifikaci využívaných zdravotnických prostředků byla přednesena zahraničními experty  zastupující  Snomed Internatinal, Global Medical Device Nomenclature Agency a Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information.

Odborníci reprezentující širokou škálu vědních oborů přednesli celkem 34 příspěvků, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

 • Klinická terminologie jako základ srozumitelnosti zdravotnictví
 • Oborové klasifikace a klasifikace Světové zdravotnické organizace: Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O), TNM klasifikace novotvarů, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
 • Casemix klasifikace a související nástroje, Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků
 • Klasifikace zdravotních intervencí
 • Kvalita kódování zdravotních služeb

Závěr konference byl věnován informacím o aktualizaci MKN-10 s platností od 1. 1. 2018 a prezentaci českého překladu interaktivního nástroje určeného pro výuku používání a kódování diagnóz prostřednictvím MKN-10 (ICD-10 Training Tool).

Akce se zúčastnily bezmála dvě stovky klinických expertů, lékařů, profesionálů zabývajících se kódováním zdravotních služeb, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí, ale také studenti biomedicínských oborů.  

Přinášíme všechny prezentace, které během konference zazněly, a rozhovory s našimi zahraničními hosty a dalšími přednášejícími. Na naše otázky odpověděli: 

 • MUDr. Miroslav Zvolský, Vedoucí Oddělení klinických klasifikací DRG Ústavu zdravotnických informací a statistiky (v čase: 0:12)    
 • Dr. Barry Daniels, Global Medical Device Nomenclature Agency (v čase 0:51)
 • Dr. Ulrich Vogel, Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information, WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications (v čase 1:52)
 • Mgr. Dalibor Slovák, Ústav zdravotnických informací a statistiky (v čase 4:14)
 • Ian Green, SNOMED International (v čase 6:42)
 • MUDr. Pavel Tesner, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF FN Motol (v čase 7:31)

Během konference jsme natočili všechny přednášky. Najdete je ve formě webcastu v samostatném článku.  

Prezentace z konference

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

PŘEHLEDOVÉ PŘEDNÁŠKY

TERMINOLOGIE – ZÁKLAD SROZUMITELNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ

OBOROVÉ KLASIFIKACE A KLASIFIKACE WHO

CASEMIX KLASIFIKACE A SOUVISEJÍCÍ NÁSTROJE

KLASIFIKACE ZDRAVOTNÍCH INTERVENCÍ

KVALITA KÓDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

20. 11. 2017