Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do NRROD, NRNAR, NRPOT a NRVV.


Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do Národního registru rodiček, Národního registru novorozenců, Národního registru potratů a Národního registru vrozených vad.

Do konce letošního roku je příjem dávek nastavený na tzv. příjem dávek po záznamech, tedy vyskytuje‑li se v dávce chybný záznam, do registru jsou přijaty pouze bezchybné záznamy a záznamy s chybou jsou odmítnuty.

Od 1. 1. 2018 bude v případě výskytu chybného záznamu v dávce odmítnuta celá dávka. Bude třeba opravit záznam a celou dávku znovu odeslat do Centrálního úložiště dat. Důvodem pro tuto změnu je zejména velká část chybějících záznamů v registru rodiček a větší procento duplicit, jejichž následné vypořádání je pracné a zdlouhavé. 

Příjem a validace dávek do Národního registru asistované reprodukce bude i v následujícím roce probíhat, jako dosud (po záznamech).

Děkujeme za pochopení a s případnými dotazy se, prosím, obracejte na pracovníky pro metodickou podporu pro Váš kraj (http://www.uzis.cz/kontakty).

 

S pozdravem

Mgr. Jitka Jírová
Analytik, Metodik NRRZ
Odbor analýzy dat
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, 128 01 Praha 2

V Praze 11. 12. 2017

29. 12. 2017