Informace k Programu statistického zjišťování – obor Praktický lékař pro dospělé, 2018

Konkrétní informace k výkazům pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro dospělé.


Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecný praktický lékař jsou povinni předložit do 30. 4. 2019 tento výkaz:

E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

Ve výkazu se sledují data o využívání informačních a komunikačních technologií, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.

Obsah výkazu E (MZ) 1-01 je oproti roku 2017 beze změn.

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste

30. 1. 2018