Seminář Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví

Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům pro orgány ochrany veřejného zdraví. Jedním z hlavních cílů tohoto setkání bylo představení Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), který nahradil zastaralý systém hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí - EPIDAT.

 6. 2. 2018
 Praha

Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví.  Na semináři se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Setkání bylo uspořádáno za účelem prezentace výsledků výstupu projektu "Rozvoj technologické platformy NZIS" (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748) pro podporu cílové skupiny projektu. Během  semináře byly představeny informační systémy vyvíjené ÚZIS ČR v rámci projektu OPZ NZIS, které budou hojně využívány výše zmiňovanými institucemi. 

Jedním z hlavních cílů tohoto setkání bylo představení Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), který nahradil zastaralý systém hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí - EPIDAT.

Zástupci ÚZIS ČR představili také další informační systémy, jako je Portál zdravotnických ukazatelů a portál Regionálního zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému, které rovněž slouží výše uvedeným institucím.

Veškeré prezentované informační systémy byly ze stran Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a krajských hygienických stanic pozitivně posouzeny a v závěru setkání došlo také k podpisu smlouvy o spolupráci při provozu a rozvoji Informačního systému infekčních nemocí - ISIN.

Předkládáme výběr prezentací, které zazněly na semináři   

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

12. 2. 2018