Národní registr zdravotnických pracovníků versus Roční sběr výkazů

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

vzhledem k reakcím některých z Vás na zasílané žádosti o doplnění Národního registru zdravotnických pracovníků, uvádíme následující vysvětlení.


V průběhu dubna až června 2018 s Vámi ÚZIS ČR komunikuje ve dvou zcela samostatných záležitostech, a to:

  1. vyplnění Ročních statistických výkazů za rok 2017 (resortní statistické zjišťování MZ ČR). Jedná se o pravidelnou každoroční povinnost dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších a prováděcích předpisů,
  2. aktualizace údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, dále NR-ZP. Jedná se o novou zákonnou povinnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů.

Někteří z Vás mylně považují obě témata za jednu záležitost a odeslání výkazů do centrálního úložiště považují za splnění obou zákonných povinností. V tomto případě Vás opakovaně žádáme o doplnění údajů do NR-ZP v souladu s dříve zaslanými informacemi.

Pro zaslání údajů do NR-ZP je na rozdíl od odeslání výkazů nezbytné být registrován v Národním zdravotnickém informačním systému a postupovat dle pokynů na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv pracovníků ÚZIS ČR

10. 7. 2018