Změna v provozu Národního registru hospitalizovaných, NRHOSP

Vážení poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb, došlo ke spuštění Národního registru hospitalizovaných v novém technickém prostředí, ve kterém jsou již nyní provozovány ostatní registry a informační systémy rezortu zdravotnictví. Do konce sběru dat za rok 2018 bude zachován paralelní provoz registru ve starém prostředí, ve kterém je v tuto chvíli registr provozován. Pro data za rok 2019 již bude vyžadováno odevzdání dat v novém registru a prosíme tedy o přizpůsobení postupů a nemocničního informačního systému na Vaší straně...


Vážení poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb, chtěli bychom vás informovat, že došlo ke spuštění Národního registru hospitalizovaných (dále „registr“) v novém technickém prostředí, ve kterém jsou již nyní provozovány ostatní registry a informační systémy rezortu zdravotnictví (např. registry Reprodukčního zdraví, Centrální úložiště výkazů – CÚV, Centrální úložiště dat – CÚD).

Do konce roku 2018 (respektive do konce sběru dat za rok 2018) bude ještě zachován i paralelní provoz registru ve starém prostředí, ve kterém je v tuto chvíli registr provozován. Pro data za rok 2019 již bude vyžadováno odevzdání dat v novém registru a prosíme tedy o přizpůsobení postupů a nemocničního informačního systému na Vaší straně.

Podrobnější informace naleznete na stránce Národního registru hospitalizovaných.

16. 8. 2018