Seminář o plánované implementaci systému CZ-DRG v letech 2019–2020

Dne 18. září 2018 se v Emauzích konal seminář, na kterém tým projektu DRG Restart informoval o plánované implementaci systému CZ-DRG v letech 2019–2020, tak jak ji navrhlo vedení Ministerstva zdravotnictví ČR. Zveřejňujeme materiály ze semináře, především prezentace a audiovizuální záznamy všech přednášek.

 18. 9. 2018
 Praha

18. září 2018 připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky seminář v Praze Emauzích, na kterém tým projektu DRG Restart informoval o plánované implementaci systému CZ-DRG v letech 2019–2020, tak jak ji navrhlo vedení Ministerstva zdravotnictví ČR. V rámci semináře byli k diskusi předloženy také vybrané metodické materiály, které se vztahují zejména k testování a verifikaci systému CZ-DRG. Seminář se konal dopoledne pro zástupce referenčních nemocnic a odpoledne pro zástupce zdravotních pojišťoven a další odborníky.    

V úvodní prezentaci seznámil ředitel ÚZIS ČR, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. účastníky s navrženým plánem implementace CZ-DRG.

CZ-DRG je vyvíjeno v rámci projektu Operační program pro zaměstnanost DRG RESTART, ve kterém je nastaven plán do roku 2020–2021, podle kterého se projekt řídí. Dalšími kroky jsou, kromě pokračování sběru kalibračních dat i v roce 2019, především příprava školení kodérů pro systém CZ-DRG pro všechny nemocnice, příprava simulace dopadu nového systému na národní i lokální úrovni a od 1. ledna 2019 začne, v souladu s rozhodnutím MZ ČR, referenční kódování v systému CZ-DRG.  Doc. Dušek dále představil současnou situaci projektu, tedy výchozí bod implementačního plánu, navržená hlavní řešení postupu implementačního plánu CZ-DRG a jeho harmonogram, při jehož plnění postupuje projekt v souladu s vedením MZ ČR, které ustanovilo Řídící radu pro implementaci CZ-DRG. Členy řídící rady jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven a VZP, zástupci všech asociací poskytovatelů péče, zástupci ÚZIS a MZ ČR.  

Ing. Markéta Bartůňková, vedoucí Ekonomického týmu CZ DRG, přítomné seznámila s výsledky připomínkových řízení k metodikám, se stavem sběru dat z referenčních nemocnic za rok 2017 a se stavem oceněním zdravotní péče ve 38 referenčních nemocnicích.  Finální výsledky ocenění výkonů za rok 2017 budou předneseny na národní Konferenci DRG Restart, která se koná ve dnech 21. 11.–22. 11. 2018 v Kongresovém centru Praha.

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., vedoucí analytického týmu CZ-DRG, se ve své prezentaci věnoval vydání CZ-DRG ve sdělení Českého statistického úřadu a referenčnímu kódování pro systém CZ-DRG, který je vyvíjen v rámci  projektu a jež je nezbytnou podmínkou zahájení implementace systému.  

Ing. Petr Klika ukázal připravené softwarové nástroje (pre-gouper a grouper) a představil jejich dostupnost.

Seminář uzavřela přednáška MUDr. Miroslava Zvolského, vedoucího Klasifikačního týmu CZ-DRG, který seznámil účastníky s harmonogramem procesu aktualizace metodických materiálů  IR-DRG o CZ-DRG markery a pozval zástupce referenčních nemocnic na školení kódování zdravotních služeb pro systém CZ-DRG, jež připravuje IPVZ ve spolupráci s ÚZIS ČR.

Po každé přednášce následovala bohatá diskuse.  

Zveřejňujeme všechny prezentace, které během semináře zazněly a to jak v pdf, tak v audiovizuální podobě.  Podívejte se také na naši videoreportáž s rozhovory. 

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: Úvod – navržený plán implementace CZ-DRG

ing. Markéta Bartůňková: Stav sběru dat za rok 2017 a spolupráce s referenčními nemocnicemi

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.: CZ DRG ve sdělení ČSÚ a plán na referenční kódování CZ DRG v r. 2019

ing. Petr Klika: Grouper/ pre-Grouper – ukázky připravených SW nástrojů a jejich dostupnost

MUDr. Miroslav Zvolský: Metodiky IR-DRG doplněné o CZ-DRG markery a plán školení kodérů referenčních nemocnic pro CZ-DRG

Prezentace si můžete také stáhnout v pdf:

8. 10. 2018