Workshop Příprava klinických doporučených postupů akceptovaných na národní úrovni

Dne 7. 9. 2018 proběhlo v prostorách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 1. česko-slovenské pracovní setkání na téma příprava Klinických doporučených postupů akceptovaných na národní úrovni.

 7. 9. 2018
 Praha

Dne 7. 9. 2018 proběhlo v prostorách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 1. česko-slovenské pracovní setkání na téma příprava Klinických doporučených postupů akceptovaných na národní úrovni. 

Klinické doporučené postupy představují velmi důležitý nástroj moderní zdravotní politiky. Správně vytvořený  klinický doporučený postup si lze představit jako závazný metodický postup, dle kterého zdravotničtí profesionálové postupují při řešení konkrétního zdravotnického problému v procesu diagnostiky a léčby, a který garantuje použití efektivních diagnosticko-léčebných prostředků na současné úrovni, a to jak z hlediska medicínských a dalších zdravotnických věd, tak i z hlediska efektivního využívání veřejných zdrojů. 

Workshop, který byl zaměřen na sdílení informací a zkušeností v oblasti tvorby klinických doporučených portupů, řídili PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., hlavní metodik projektu, doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. za Českou republiku a prof. MUDr. J. Šuvada, PhD., MBA za Slovenskou republiku. Poslechněte si rozhovory, ve kterých účastníci odpovídají na otázky co to je klinický doporučený postup, jakou plní v klické praxi roli a jaký by měl být přínos pro resort zdravotnictví. 

22. 10. 2018