Technická aktualizace MKN-10, říjen 2018

V souvislosti s rozebráním tištěné verze MKN-10 přistoupil ÚZIS ČR na podzim tohoto roku k dotisku Tabelární části a Instrukční příručky. Při té příležitosti došlo u Tabelární části k opravě překlepů a dalších drobnějších chyb.


V souvislosti s rozebráním tištěné verze MKN-10 přistoupil ÚZIS ČR na podzim tohoto roku k dotisku Tabelární části a Instrukční příručky. Při té příležitosti došlo u Tabelární části k opravě překlepů a dalších drobnějších chyb, na které jsme byli v průběhu roku 2018 upozorněni. 

Na stránkách ÚZIS je v elektronické podobě k dispozici aktualizovaný pdf soubor Tabelární části, strukturované podklady ve formátu csv a rozdílový soubor oproti verzi k 1. 1. 2018. Aktualizována byla i online prezentace MKN-10 (http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html).

Informace o copyrightu

Publikováno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2016 pod názvem International statistical classification of diseases and related health problems, ICD-10, Fifth edition, 2016.

© World Health Organization 2016

Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.

MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Aktualizované vydání k 1. 1. 2018

© Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2017

Všechna práva vyhrazena. Žádosti o svolení k reprodukci této publikace ke komerčnímu i nekomerčnímu využití směřujte na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého nám. 4, P. O. BOX 60
128 01, Praha 2 - Nové Město
e-mail: uzis@uzis.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR nezaručuje, že informace obsažené v této publikaci jsou úplné a přesné, a nebude odpovědný za škody vzniklé v důsledku jejich používání. V případě zjištění chyb nebo nesrovnalostí kontaktujte editory českého překladu na e-mailové adrese mkn@uzis.cz.

Bez svolení ÚZIS ČR jako správce překladu není dovoleno provádět v níže uvedených elektronických podkladech obsahové změny.

 

I. svazek - Tabelární část

[view:katalog_soubory=page_2=klasifikace/257]

II. svazek - Instrukční příručka

[view:katalog_soubory=page_2=klasifikace/295]

III. svazek - Abecední seznam

[view:katalog_soubory=page_2=klasifikace/256]

Ostatní výstupy

[view:Dokumenty=page_4=7/1000]

29. 11. 2018